Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) 50
6.10 Τοπική Ιστορία 25
4.4 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας 25
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό 25
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
4.5 Αγγλικα για τον τουρισμό 25
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό 25
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό 25
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό 25
4.10 Ρώσικα για τον τουρισμό 25
4.11 Τούρκικα για τον τουρισμό 25
Στα συγκεκριμένα τμήματα υπάρχουν ήδη αρκετές εγγραφές.
Υπάρχει περιθώριο και για περισσότερες.
Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων θα δημιουργηθεί νέο τμήμα με το ίδιο θεματικό αντικείμενο
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου.